Zgłaszanie projektów

 

Osoby zainteresowane współpracą z Ośrodkiem OMICRON zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszenia projektu.

(bardzo prosimy o zgłaszanie projektów co najmniej 3 miesiące przed planowanym terminem złożenia grantu)

Misja

 

Wizja

 

Być liderem w badaniach genomu z korzyścią dla każdej istoty ludzkiej.

 

Tworzyć profesjonalny zespół zdolny do rozwiązywania aktualnych problemów naukowych. Rozwijać nowe techniki laboratoryjne i metody interpretacji danych we współpracy z przedstawicielami nauki i przemysłu.